Zusters in Zake!

Toneelvereniging Trök van Weggewaes uit Montfort speelt van 1 t/m 3 november het blijspel Zusters in Zake! in de zaal van café Biej de Vogel, Markt 21 in Montfort. Het originele stuk is van auteur Ton Davids. De regie is in handen van jeu Renkens.

Het gaat over een klooster in financiële nood. De aartsbisschop, die ieder jaar een weekje in het klooster komt uitrusten, is van plan het klooster te verkopen. De kapelaan heeft niets in te brengen en grijpt de miswijn. Dan verschijnt plotseling Guusje Jongeneel in het klooster en verdwijnen de financiële problemen.

Het blijspel wordt in het dialect gespeeld. Kaarten zijn verkrijgbaar bij modezaak Djöz in Montfort.