Waeskepop 2022

WAESKEPOP 2022

Waeskepop is een jaarlijks terugkerend evenement op het plein
achter de kerk in Guttecoven. Ieder jaar weer dragen veel vrijwilligers
hun steentje bij om er een mooi weekend van te maken. De
organisatie probeert elk jaar te vernieuwen en te verrassen, maar
houdt daarbij wel steeds vast aan waarden als laagdrempeligheid,
gratis entree, betaalbaarheid en gemoedelijkheid. Iedere dag heeft
haar eigen karakter en doelgroep en samen maakt dit Waeskepop tot
een festival van iedereen voor iedereen.

ZATERDAG 25 JUNI | FEESTAVOND aanvang: 20.00 uur

Op zaterdagavond maken we er volgens traditie een spetterende
muzikale avond van. Niemand minder dan de Belgische Coverband
De Spikes zullen dit jaar op de Guttecovense planken te bewonderen
zijn. Een veelzijdige feestband die het begrip ‘FUN-tertainment in het
leven heeft geroepen om haar eigen optredens te typeren.

ZONDAG 26 JUNI | BRUNCH aanvang: 11.30 uur

Aansluitend aan de processie en in samenwerking met het
dorpsplatform zal op het plein een bijzondere brunch worden
georganiseerd. Bezoekers kunnen zich aanmelden via
waeskepop.nl/brunch (vol = vol).

ZONDAG 26 JUNI | FAMILIEDAG aanvang: 14.00 uur

Aansluitend begint het middagprogramma en is het festivalterrein
voor iedereen toegankelijk. Kenmerkend voor de zondagmiddag is
dat er attracties zijn voor de jonge kinderen, activiteiten voor de
‘grotere Waeskepop kinderen’, hapjes, drankjes voor iedereen.
Muzikaal gezien zal de Acoustic Maniacs zorgen voor vertier door het
spelen van semi-akoestische folk-rock muziek.