Panorama Joep Nicolas

Tot en met 10 februari toont het Historiehuis in Roermond een niet eerder gepresenteerd overzicht van de omvangrijke productie van de (inter)nationaal bekende glazenier Joep Nicolas. De vele foto’s, dia’s en notities in het privé-archief van Joep Nicolas laten werk zien uit Roermond, Limburg, Nederland, België en de Verenigde Staten. Wie dus op één plek een beeld wil krijgen van zijn productie kan dat nu als een panorama in deze expositie bekijken.

2019 in het teken van de glazenierskunst in Roermond
Komend jaar krijgt de expositie een pendant met de uitgave van een atlas van de glazenierskunst in Roermond. Tevens staan er volgend jaar twee grote exposities gepland, in het Cuypershuis en het Historiehuis, rond het recent ontsloten en gedigitaliseerde archief van glazeniersatelier Frans Nicolas en Zonen en rond twee archeologische vondsten in Roermond van middeleeuws en negentiende-eeuws gebrandschilderd glas.