Nic. Tummers: Jacobs droom

Tot 10 maart is in het Atrium van SCHUNCK Museum de tentoonstelling Jacobs Droom van Nic. Tummers te zien, dat één van de ideeën en dromen van de architect voor Heerlen toont. De beeldend kunstenaar en architectuurcriticus stond bekend als vurig pleitbezorger van de ‘socio-ruimte’, een interdisciplinaire benadering van beeldende kunst, architectuur en stedenbouw midden in de samenleving. Inhoudelijk richtte zijn engagement zich al vanaf het begin op Heerlen als centrum van de Mijnstreek. Hij pleitte in een zeer vroeg stadium voor behoud en herinrichting van het mijnlandschap als cultureel erfgoed. In de jaren 90 zette hij zich in voor het behoud van het Glaspaleis, inmiddels het huis van SCHUNCK.

In het Atrium verrijst een speciaal voor de tentoonstelling geproduceerde variant van de sculptuur Ladder tegen de Maan van Tummers, naast Tummers’ eigen sculptuur, diverse schetsen en aanvullende documentatie. Jacobs Droom is een uitnodiging tot hardop beeldend te dromen over Heerlen, in de hoop dat dromen ons een stap dichter richting de werkelijkheid brengt.