De keuze van Emile Roemer

Op donderdag 25 januari wordt het nieuwe Kunstdepot en Atrium van SCHUNCK Museum in Heerlen geopend. Commissaris van de Koning Emile Roemer trapt af met de eerste gasttentoonstelling.

Het nieuwe Kunstdepot bestaat uit drie verschillende zalen, met elk een andere tentoonstelling. Twee ruimtes vormen telkens samen een wisseltentoonstelling die elk halfjaar verandert. De eerste tentoonstelling krijgt het thema ‘kijken’. Deze bevat werken uit de collectie waar mensen echt naar moeten kijken; waar verrassingen in zitten, of die hen op het verkeerde been zetten. In de derde zaal is ruimte voor de tentoonstelling die wordt gecureerd door een gast. Deze wisselt vier keer per jaar; soms is er een andere gast aan de beurt (‘De keuze van’), soms wordt de ruimte gebruikt voor projecten.

De eerste tentoonstelling uit deze reeks wordt samengesteld door Emile Roemer, deze wordt ook op 25 januari geopend en is (gratis) te bezoeken vanaf 26 januari.